Byns tidiga historia

Hus 3 Bettys Gränd (Vejby 15:44)

Bettys hus vid hamnplan är från ca 1839. Förmodligen hitflyttat från annan gård. Huset placerat så att ytan mot havet ska vara minsta möjliga. Konstruktionen är av korsvirke med lerfyllning i väggarna, som är klädda med locklistpanel. På grund av tomtens lutning har rummen tre olika nivåer. Grindarna till höger går till Bettys Gränd

Hus 9 (Vejby 15:16)

Gamlegård, Sjövägen 9. Byggnadsår troligtvis kring sent 1700-tal början 1800-talet.

Denna fastighet hade marker som sträckte sig ända ner till Hamnplan. F.d stallänga på innergården.

Byns tidiga historia

 

Den första bebyggelsen i byn under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var säkerligen några "gadehus" och enkla fiskarstugor vid strandkanten och upp mot Byvägens brink. Några hus byggdes under godset Engeltoftas regi med syfte att drängar/fiskare skulle säkra godsets tillgång till fisk. Lax var vardagsmat. Den lilla ansatsen till by kallades Wejby Sjö*.

 

Barkåkra med Vejby By var på den tiden en fattig bygd. Gårdarna kunde dåligt försörja folket. De obesuttna fick därför flytta ner till de obrukbara strandängarna för att där på "Saltsjön" försörja sig på enkla odlingar och fiske. En del andra tog arbete på tegelbruket ”Klappet” som låg vid Vegeholm. Laga skiftet 1836-37 innebar att många gårdar i Wejby fick flytta ut från bykärnan för att skapa sammanhållande ägor. Dessa omflyttningar upplevdes säkert som omvälvande, då gårdarna skulle plockas ner för att flyttas till nya platser. En del rivningsmaterial, "ludor" och hus, som "blev över", kom då till användning för de nya bosättarna i Vejbystrand.

 

(Laga skiftet: se karta på sidan "Wejby och Vejby Sjö")

* Innan den första hamnen byggdes 1882-84, kallade man fiskeläget ”Wejby Sjö”.

När Jan Petter Johannesson registrerade sin diversehandel 1888, skrev han ”Wejby” som ort. Inte långt därefter började han använda namnet ”Vejby Strand” i sin tidningsannonsering.

Källa: PEO Jansson i boken "Harajannen".

Här kan du beställa boken om Harajannen

www.peokonsulten.se/HTMLINSLAG/Harajanne.html

Den första bebyggelsen vid hamnen

Siffror på kartan: se husbilder nedan.

Klicka på bilderna för förstoring

Hus nr 1 (Vejby 15:26)

Här på Hamnvägen startade Vejbystrands första lanthandel 1888. Huset är från ca 1838. Hål och utsirningar i stockarna tyder på att de kommer från skepppsvrak. En tillbyggnad i väster skedde på 1860-talet. Grinden leder upp till Sjövägen.

Hus 4 (Vejby 15:103)

Tångvägen 5 har bjälkar med dateringar från mitten av 1700-talet. På detta tyder bl a fem borrhål i ett bjälkhuvud. Hålen ska skydda mot onda andar, ett sätt som var brukligt under 1700-talet. Byggnaden är sannolikt ursprungligen uppförd på annan plats och har under 1800-talet flyttats till strandkanten.

Hus 7 (Vejby 15:38)

Huset till vänster hörnet Tångvägen-Byvägen är från 1830-talet. Ett trähus i samma stil och från samma tid låg tidigare på Tångvägen 14 (15:114). Huset revs på 1930-talet.

Hus 10 (Vejby 15:113)

Tångvägen 16 (Malms gård) är från ca 1890. Bilden är från 1959 och tagen från Mellanvägen, som då var en smal grusväg.

Hus 2 (Vejby 15:35 och 15:36)

De sammanbyggda husen (med vita skorstenar) på Fiskargränd 4 och 6 är från tidigt 1830-tal. I byggnaden bakom (man skymtar taket bakom skorstenarna) fanns kring sekelskiftet ett bageri. Husen kan ha tjänstgjort som bostad för "fiskardrängar" från Engeltofta gods.

 

Hus 5 (Vejby 15:45)

Huset byggdes ca 1867-68. Enligt nedteckningar var fastigheten ett kronoskatte-augmentshemman med skyldighet att svara för rusthåll. Huset uppfördes i korsvirke i ek med brädklädda lerväggar och hade halmtak. Här bodde Rustmästaren Sven Nilsson 1963-1989, därav har huset fått namnet "Rustmästargården".

Hus 8 (Vejby 15:53)

På Byvägen 12 ligger byns förmodligen äldsta hus byggt 1802. Renoverat första gången ca 1917. Här bodde Söderlund, välkänd byfotograf, även kallad "Klicklund".

Hus 6 (Vejby 15:43)

Skepparegården byggdes 1904.Huset har en rikt varierad fasad med olika typer av panel och utsmyckningar. Huset har renoverats under 2000-talet