Välkommen till Vejbystrand

Välkommen till Vejbystrand!

Det är inte många, men några äldre ortsbor och sommargäster kan fortfarande minnas och berätta om byns historia. Men de blir allt färre. Denna hemsidas syfte är att samla dessa minnen och berättelser i ord och bild för att vi ska förstå att det är viktigt att värna byns historia och värden.

 

Byn var i början av 1800-talet ett litet fiskeläge med några få själar. Idag är det ett samhälle med ca 3000 invånare.

Det vackra läget, den friska luften och de salta baden har gjort Vejbystrand till en plats som många valt att leva på och besöka.

Här kan vi se solen under mörkaste december gå in i Skäldervikens hamn, och sedan under våren passera Svanshall, Arild och så lämna Kullanäsan för att slutligen vid midsommar stå som ett glödande klot över Hallands Väderö och Torekov.

Här finns strandängarna med vipor och strandskator. I Saltörets skyddande ”skärgård” simmar ejdrar och svanar. Och som kontrast till alla fina dagar får vi under stormiga dagar känna av havets enorma kraft.

Det är en bra plats på jorden!

Senaste uppdateringen: Personer o Livsöden

 

• En riktigt ryslig historia kommer här:

Lina var bara en liten flicka från Dubbelgården som skulle gå till sin mormor men råkade ut för ett missöde i Smen´s håla.

 

• Gustaf Jönsson reste fattig till Amerika och kom hem som en välbärgad man tjugosex år senare. Han blev därefter allmänt kallad "Jänken"

 

Sven Wendelbo & Roy Fröjdh

Denna hemsida bygger bland annat på Roy Fröjdhs omfattande arkiv av bilder från gamla och nya Vejbystrand, samt hans inventering av hus och byggnadsår. Likaså har Axel Johansson och andra äldre bybor villigt låtit mig ta del av deras upplevelser och berättelser om Vejbystrand.

Har du synpunkter på fakta och innehåll tar vi tacksamt emot dessa. Kontakta Sven Wendelbo eller Roy Fröjdh.

KVS-muséet har en egen intressant hemsida. För att komma dit, klicka på denna länk

www.kvsmuseum.se