Byn 1932 utifrån postlådenummer

 

Husen i Vejbystrand enligt 1932 års förteckning över postlådor

Denna karta och adresslista från 1932 (vi har redigerat båda för att göra dem tydligare) visar byns utbredning. Mellanvägen var inte helt dragen till dagens sträckning. Här fanns ett fåtal hus och sedan öppnade sig landskapet fritt österut om nuvarande Postvägen (förr Centralvägen).

 

PL 52, Slottagården, låg där församlingshuset ligger idag. Enligt Bengt Pamp, ortsnamnsforskare, kom namnet av att ägaren i slutet av 1800-talet kom från Slottet i Grevie. Källa: Skånes Ortnamn, del Bjäre och Ängelholms stad, utgiven 1964