Vejbyfiskare

Vejbyfiskare

Fiske var en betydande, och i många fall också den enda, inkomstkällan för många bybor ända till början av 1970-talet. Vejbystrands Hamn kallades på den tiden Vejby Fiskehamn.

1945 gav förlaget Svensk Hembygd ut boken "Havets Män". Boken är en "inventering" av de som var yrkesfiskare vid denna tidpunkt. Varje kundexemplar av boken var numrerad och bok nr 1146 köptes av Gustav Kronfelt. Nedanstående information är hämtat ur denna. Boken har välvilligt lånats ut av Gustav Kronfelts barnbarnsbarn.

JANNE TH., Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Janne Johansson är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, flatfisk och sill tillsammans med Nils Lund. De ha två snipor och fiskeredskapen utgöras av torskgarn, flundregarn och sillgarn.

Janne Johansson har tidigare seglat i fraktfart med egna segelfartyg.

Janne Th. Johansson är född den 2 juni 1873 i Barkåkra församling, son till Johannes Johansson o. h. h. Botilda f. Olsson, samt gift sedan 1905 med Gerda Kronfelt, född den 22 oktober 1881. Barn: Erik, född 1910, och Ture, född 1916.

 

 

JÖNSSON, GUSTAV ROBERT, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Gustav Jönsson är medlem i S.V.C. Han idkar fiske med långrev, flundregarn, torskgarn och sillgarn. Han har en snipa. Vid 19 års ålder emigrerade Gustav Jöns­son till U. S. A., där han bedrev fiske i omkring 26 år. 1939 återkom han till Sverige och fiskar nu i Skälderviken. Gustav Robert Jönsson är född den 8 juni 1893 Barkåkra församling, son till Jöns Petter Johansson o. h. h. Amalia Johansson.

 

 

 

 

JÖNSSON, JANNE AUGUST, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

J.A. Jönsson är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, slll samt flatfisk med torsk-, flundre- och sillgarn. Sonen Rune Jönsson hjälper sin far med fisket. De ha en snipa. J. A. Jönsson har tidigare varit trädgårdsarbetare. Janne August Jönsson är född den 1 december 1885 i Barkåkra församling, son till Jöns Petter Johansson o. h. h. Amalia Johansson, samt gift sedan 1921 med Alma Maria Persson, född den 23 november 1895. Barn: Linnea, född 1923, Ingrid, född 1925, Rune, född 1929, och Lennart, född 1937.

 

 

 

LUND, NILS, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Nils Lund är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, flatfisk och sill tillsammans med

J. Th. Johansson. De ha två snipor och fiskeredskapen utgöras av torskgarn, sillgarn samt flundregarn. Nils Lund har tidigare fiskat vid Amerika, Grönland och Labrador.

Nils Lund är född den 11 november 1868 i Gullholmens församling, son till Jakob Lund

o. h. h. Anna f. Johansson, samt gift sedan 1895 med Cecilia Jönsson, född den 18 december 1872. Barn: Signe, född 1895, Albert, född 1900, Ivar, född 1906, och Verner, född 1909.

 

 

 

KRONFELDT, EDVIN VILHELM SIGFRID, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Edvin Kronfeldt är medlem i S.V.C. Han fiskar tillsammans med Ralf Kronfeldt. De ha en snipa och en motorbåt. Fisket avser fångst av torsk, flatfisk, sill, ål, lax och makrill. Edvin Kronfeldt har varit sjöman i 18 år. Hans far och farfar ägnade sig också åt fiske.

Edvin Vilhelm Sigfrid Kronfeldt är född den 5 mars 1906 i U. S. A., son till Alfred Kronfeldt

o. h. h. Ida. f. Mattsson, samt gift sedan 1939 med Helga Maria Nilsson, född den 30 juli 1917. Barn: Lennart, född 1940, och Margareta, född 1942.

 

 

 

 

KRONFELT, GUSTAV, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Gustav Kronfelt är medlem i S.V.C. Han har en eka samt en motorbåt och fiskar tillsammans med sin son, Georg Kronfelt. I släkten ha tidigare hans far och farfar ägnat sig åt fiske.

Gustav Kronfeldt är född den 4 augusti 1875 i Barkåkra församling, son till Jöns Petter Kronfelt o. h. h. Amalia Sofia f. Jönsson, samt gift sedan 1908 med Olivia Augusta Olsson, född den 15 september 1877. Barn: Georg, född 1911.

 

 

 

 

 

 

KRONFELT, OSKAR GEORG OLIVER, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Georg Kronfelt är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, flatfisk, ål, sill, lax och makrill tillsammans med sin far, Gust. Kronfelt. De ha en eka och en motorbåt. Georg Kronfelt har varit sjöman. Hans farfar ägnade sig också åt fiske. Oskar Georg Oliver Kronfelt är född den 5 mars 1911 i Barkåkra församling, son till Gust. Kronfelt o. h. h. Olivia f. Olsson, samt gift sedan 1938 med Tora Linnea Olsson, född den 14 juni 1916. Barn: Irene, född 1941.

 

 

 

 

 

 

KRONFÄLT, RALF W.,Fiskare. Vejbyslätt.

Rolf Kronfält är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk och flundra tillsammans med Alfred, Edvin och Rolf Kronfelt. De ha en snipa och fiskeredskapen utgöras av garn samt långrev. I släkten ha tidigare hans farfar och morfar ägnat sig åt fiske. Själv har han även varit sjöman ett flertal år.

Rolf W. Kronfält är född den 27 mars 1904 i U. S. A., son till Alfred Kronfelt o. h. h. Ida Augusta f. Mattsson, samt gift sedan 1935 med Anna Emelia Åkesson, född den 25 februari 1910. Barn: Alf Åke, född 1936.

 

 

 

 

MÅNSSON, CARL OTTO ERNFRID, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt.

Carl Månsson är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, flatfisk, ål samt sill med

torsk-, flatfisk-, ål- och sillgarn. Till båtlaget hör även Birger Svensson. De ha en

snipa och en motorbåt. Carl Månsson har även varit sjöman. Hans fru tillhör en

gammal fiskaresläkt.

Carl Otto Ernfrid Månsson är född den 23 mars 1895 i Hälsingborg, son till O.

Månsson o. h. h. Anna Maria f. Andersson, samt gift sedan 1936 med Margit Linnea Svensson, född den 7 september 1910. Barn: Hjördis, född 1924, Marianne, född 1932, och Gunnel, född 1936.

 

 

 

 

 

JOHANSSON, NILS HENRY, Fiskare. Vejbystrand. Vejbyslätt

Henry Johansson är medlem i S.V.C. sedan 1940. Han fiskar torsk, flatfisk och sill tillsammans med Sante Nilsson. De ha en snipa och en motorbåt. Fiskeredskapen utgörs av garn och långrev. Hans morfar var fiskare.

Nils Henry Johansson är född den 24 februari 1922 i Grevie församling, son till Gust. Arvid Johansson o. h. h. Emma Kristina f. Nilsson.

 

KRONFELT, NILS PETTER, Fiskare. Vejbytrand. Vejbyslätt.

Nils Petter Kronfelt är medlem i. S.V.C. Han har en snipa och fiskar torsk, flatfisk samt sill. I släkten ha tidigare hans far och farfar ägnat sig åt fiske. Nils Petter Kronfett seglar även som båtsman. Han har varit sjöman i c :a 40 år.

Nils Petter Kronfett är född den 2 nuvember 1880 i Barkåkra församling, son till Karl Petter Kronfält o. h. h. Josefina f. Mattsson, samt gift med Ida, Nilsson, född den 1 februari l881. Barn: Sven, född 1903, Greta, född 1910, Bror, född 1913, och May, född 1922.

 

 

KRONFELT, ALFRED TEODOR, Fiskare, Vejbystrand. Vejbyslätt.

A. T. Kronfält är medlem i S.V.C. Han fiskar torsk, flatfisk samt sill tillsammans med Edvin och Ralf Kronfelt. De ha en snipa och en motorbåt. Fiskeredskapen utgöras av flundre- och torskgarn. A. T. Kronfelt har även fiskat vid Amerikas kuster ett flertal år. Av hans förfäder ha hans far och farfar utövat fiskareyrket.

Alfred Teodor Kronfelt är född den 19 november 1877 i Barkåkra församling, son till Jöns Petter Kronfelt o. h. h. Amalia Sofia f. Jönsson, samt gift sedan 1902 med Ida Augusta Mattsson, född den 7 december 1877. Barn: Robert, född 1904, Ralf, född 1904,

Edvin, född 1906, Edna, född 1906.