Gustaf Robert Jänken Jönsson

Gustaf Robert Jönsson - ”Jänken”

I hamnen i Vejbystrand finns en fiskehodda som genom sin gula färg skiljer sig markant från alla de andra röda hoddorna. Hoddan står dessutom på en gjuten platta medan de övriga står på plintar. Varför blev det så och vem uppförde hoddan?

Låt oss gå tillbaka till 1948 då fiskaren Gustaf Robert Jönsson lät bygga hoddan. Gustaf Jönsson hade varit fiskare i Amerika under nästan trettio år och återvände vid krigsutbrottet 1939 som en välbägad man till Vejbystrand. Åter hemma blev han allmänt kallad ”Jänken”. Så här ser hans levnadssaga ut.

 

Gustaf Robert Jönsson föddes 1893. Han hade fyra systrar; Josefina Wilhelmina, Anna Selma, Hulda Eline och Clara Theresia och en bror, Janne August. Gustaf Robert, född 1893, var yngst i barnaskaran.

 

Föräldrarna var Jöns Peter Johannesson (född 1860) och Amalia Johannesson (född Jönsdotter år 1850).

Familjen bodde i en ensamt belägen stuga på heden vid Saltören. Huset är säkerligen från tidigt till mitten av 1800-talet och var då det sista på gränsen till Stora Hult. På 1940- och 1950-talen byggdes flera villor och sommarstugor utmed Saltörsvägen. Denna var från början en smal stig från hamnen till Saltörshusen och vidare norrut.

 

Så här ”ödsligt” låg huset. Fotot är från 1951 efter det att Per Albin Hansson värn var byggda. Ett värn ligger alldeles utanför Jönssons hus. Många män i Vejbystrand var engagerade i värnbyggena.

Jöns Peter, dvs Gustaf Roberts far, dog 1908 när han bara var 48 år. Mamna Amalia var nu ensam med barnen och de levde under knappa förhållanden nere vid havet. Alla fick bidra till försörjningen. Janne och hans syster Hulda var trädgårdsarbetare på KVS, som byggdes 1904. Gustaf bidrog med fiske. Våren 1912 skrev han in sig som sjöman i Helsingborg och året därpå, 20 år gammal, reste han till Amerika för att försörja sig med fiske.

 

Eftersom Janne var äldst övertog han föräldrahemmet. 1921 gifte Janne Jönsson sig med Alma. Båda var välkända Vejbystrandbor. Huset blev en samlingsplats för både sommargäster och ortsbor. Gästfriheten var stor och ofta trakterade Janne och Alma gästerna med sång och musik.

Janne kallades ofta ”Janne på hälen”. En tolkning är att Janne bodde i det sista huset längst bort från Vejbystrand, dvs på hälen, symboliskt uttryckt.

 

Fiskare i Amerika i 26 år

I nordamerika var tillgången på fisk efter sekelskiftet mycket god och man hade stort behov av fiskare. I slutet av år 1913 åkte Gustaf Jönsson därför över till Gloucester, som ligger ca 10 mil norr om Boston.

Det var fattigt i Vejbystrand på den tiden och många män i Vejby såsom Kronfälts, Lund med flera andra var också där för att tjäna sitt levebröd.

 

Hårt jobb med veckor på havet

Det var hårt jobb och tuffa förhållanden med veckolånga pass till havs på segelburna fiskeskonare.

Det gick bra för Gustaf och han tjänade så bra att han kunde köpa ett hus i staden Gloucester. Gustaf Jönsson stannade 26 år i Amerika och blev en välbärgad man.

På bilden längst upop ser vi två fiskare och kollegor till Gustaf som också kom från Vejbystrand: Albin Lund nr 2 fr v, och Nils Lund nr 4 fr v. Alla arbetade på samma fiskeskonare. Det var framförallt helleflundra som fångades på krok och långrev. Fisken samlades in med roddbåtar. Se den lyckade fångsten i båten.

Den vackra fiskeskonaren, som Gustaf Jönsson arbetade på, användes för inspelningen av ”Havets hjältar med Spencer Tracy.

Gustaf Jönssons hus i Gloucester

Hem till Sverige

Kriget stod för dörren och för att inte bli inkallad i Amerikas försvar begav sig Gustaf hem till Sverige i november 1939. Utresan lär ha gått så snabbt att han i all hast ställde sitt amerikanska dollargrin på kajen i New York och hoppade på båten till Sverige.

 

Gustavs kikare berättar om hans liv i Amerika

Gustav kom hem som en välbärgad man på 39 år. Han hade stor fäbless för slipsar, som han i anselig mängd tog med sig hem i kofferten. Likaså hade han också med sig flera sjökort över amerikanska östkusten. Gustav, som nu här hemma, fick öknamnet Jänken, klädde gärna upp sig med de färgglada slipsarna och spankulerade omkring i Vejby i en rutig långrock av ”amerikanskt snitt”. När han tog sina rundor i hamnen kommenterade han fiskarna i Vejby som ”hobbyfiskare”. Han var ju van vid tuffare tag på Atlanten.

 

Med sig hem hade han också en kikare som varit i flitigt bruk. Denna, tillika slipsarna och sjökorten, förvarade han i fiskehoddan som han byggde 1948.

Hoddan ägs idag av Fredrik Hansson. Då Fredrik visade mig den, såg jag att Gustaf på fordralet hade präntat in sin adress till bostaden i Gloucester. Med hjälp av denna kunde jag via Google maps spåra hans hus i Gloucester.

 

I kikarfordralet fanns en annan rolig överraskning. Gustav, eller Gust Johnson, som han kallade sig i Amerika, var medlem i The Royal Order of Moose, dvs ”Den kungliga Älgorden”. Ett sällskap för social kontakt och möten. I kikfordralet återfanns hans årskort från flera år.

 

Gifte sig vid 71 års ålder

Fram till 1946, då Gustaf byggde ett hus på hörnet Backvägen - Gröna Gränd, bodde han nere hos Janne Jönsson i en utlänga. Det nybbygda huset målades gult och fiskehoddan fick samma kulör något år senare. Praktiskt och ekonomiskt!

 

Gustaf var ungkarl i många år. Han kallades ”Silverräven” pga av sin hårfärg och han klädde sig elegant. Han var ofta i Vejbyparken och ”konkurrerade” med byns mycket yngre herrar på dansgolvet. Han lär ha varit en riktig charmör och dansör.

 

År 1964, då Gustaf var 71 år, gifte han sig med Klara Elin Adler, änka efter Albert Birger Adler. Albert Adler hade varit smed i Förslöv och dog 1952 bara 50 år gammal. När Klara gifte om sig med Gustaf var hon 62 år, så äktenskapet blev barnlöst (Klara hade redan två barn med smeden Albert). Gustaf dog 1972 och året efter såldes huset av Klara. Klara levde i ytterligare fjorton år och dog 1986.

Inpräntat på kikfordralet: "Gust R Johnson Hashell Street

Gloucester Mass (Massachusetts) U.S.A."

 

Nedan ett axplock av Gustafs medlemskort för

"Royal Order of Moose", fritt översatt "Kungliga Älgsällskapet"

Här njuter Gustaf och Klara en vacker sommardag av kaffe och tidningsläsning. Huset på Backvägen-Gröna Gränd byggdes 1946-47. Bilden är sannolikt från början-mitten av 60-talet efter tillbyggnad av vinkeldelen - kanske i samband med att han gifte sig 1964.Klara ärvde huset 1972 och sålde det vidare 1973 till sommargäster. Huset revs sommaren 2017 för att ge plats åt ett större.

Här ligger Gustaf i kretsen i av sina syskon.

Från vänster: Josefina Wilhelmina, Clara Theresia, Hulda Eline, Gustaf Robert, Janne August, Anna Selma

 

Bilden utlånad av Jenny Kronfelt ur hennes morfars samlingar

Janne och Alma Jönssons barnbarn har bidragit med sina minnen om somrarna i Vejbystrand då de också träffade Gustaf Jänken Jönsson.

 

Hösten 2017. Sven Wendelbo