När flyget kom till bygden

På ”www.guldvingen.se” kan du läsa mer om Roy Fröjdhs flygarliv

När flyget kom till bygden

 

När KVK etablerades i Vejbystrand betydde det mycket för byns utveckling genom att många arbetstillfällen skapades.

På samma sätt var det med F10, som kom till bygden den 1 oktober 1945. För att möta bostadsbehovet för F 10:s personal byggdes det hyreshus i Vejbystrand (Barkåkrahem), Skälderviken och Ängelholm. Villabyggandet i Vebystrand tog också fart.

 

Flygkapten Roy Fröjdh,Vejbystrand, berättar

 

- 1940 när krigets kalla vindar svepte över Skåne tillstyrkte riksdagen att ytterligare två jaktflottiljer skulle sättas upp. Sveriges första jaktflottilj fanns i Stockholm på Barkarby och nu tillkom den 9:nde i Göteborg och den 10:onde i Malmö. Den 1 oktober 1940 drogs verksamheten i gång på Bulltofta och fortsatte fram till 1945 d.v.s. under världskriget. Bulltofta var från början ett provisorium och en ordinarie förläggningsplats bestämdes till Barkåkra den 22 maj 1942.

 

- Den 1 oktober 1945 stod jag på skolgården vid Barkåkra kyrka och såg när flygplanen kom från Bulltofta för att landa på det nya flygfältet. Men OJ vilket underlag man valt som flygfält! Bygdens bästa jordbruksmark var nu flygfält och när marken var blöt fastnade flygplanen och fick hjälpas till fast mark.

 

- Flygandet kom igång och efterhand byggdes startbanor för att klara verksamheten. Jag följde flygandet mycket noga och fick många fina kontakter med stamflygförarna. Jag luftdöptes av kapten Börge Hofvendahl 1949 och mitt yrkesval var klart.

- Den 14 januari 1952 började jag som fältflygare och den 29 september 1953 fick jag min guldvinge som markerade att min grundläggande flygutbildning var klar. Sommaren 1957 flög jag Flygande Tunnan på F10 och cirkeln var sluten.

Generalstabens karta (ovan) från 1929 samt kartan över flygbanorna till vänster visar att många gårdar och hus fick rivas då F10 anlades, bl a Kelliehouse

Flygplanstyper som verkat på F10

Draken

Saab J21

Flygande tunnan

Vampire

Saab J22

Hawker Hunter