Sanatoriet kommer till byn

Sanatoriet KVK kommer till Vejbystrand

I översta raden längst till höger står Peter Johansson, far till legendariske byggmästaren Hugo Petersson.Stående i andra raden näst längst ut till höger i keps är Janne Johansson, morbror till Alma Johansson. Hon gifte sig med Alfons Johansson, sjöman och skeppare som bodde på Byvägen 11. (Se vidare under "Byvägen - byns affärsgata, fliken Redare skeppare och syateljé".

Doktor Ernst Lindahl föddes 1864. Efter studierna vistades han utomlands där han bl.a. besökte kustsanatorier för vård av tuberkulossjuka. Ernst Lindahl hade därför kännedom om hur tuberkulospatienterna bäst kunde botas. Frisk luft och sol, i kombination med vila och näringsrik mat, var receptet. Och var kan detta ske bättre än på ett sanatorium vid kusten i Vejbystrand var idealiskt.

 

Så här sade Ernst Lindahl ”Med härlig utsikt till Kullaberg på andra sidan havsviken. Sandstranden var bred, bottnen under det klara vattnet långsluttande och fast. Efter en stunds betänkande blev det klart för mig, att nu hade jag funnit rätta platsen.”

 

Dr Lindahl påbörjade uppbyggnaden och den 2 juni 1903 var första KVK-huset klart.

1910 kunde huvudbyggnaden invigas. Denna omfattade 40 vårdplatser, administrationslokaler och kök. Sjukhuset fick officiellt namnet Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium (KVK). Senare bytte man namn till KVS.

Sanatoriet byggdes ut i flera etapper inom några år och blev en betydande arbetsplats som fick byn att utvecklas snabbt. Här behövdes sjuksköterskor, vårdbiträden, städpersonal, bandagister, maskinister, kuskar, vaktmästare, kökspersonal m.fl. Många från trakten fick sin försörjning på KVK, men inflyttningen från andra delar av Sverige var också betydande.

Vejbystrand började att växa kraftigt.

Karla Fröjdh (längst t höger) var en av många som flyttade till Vejbystrand för att arbeta på KVK.

KVK byggdes ständigt ut

 

  • 1904 byggdes ytterligare 30 vårdplatser för barn och ungdomar samt matsal och värmecentral. I byggnaden fanns också en skola.
  • 1906 En ligghall i trä byggs nere vid stranden.
  • 1907 Annex 1 byggs. Detta hus restaurerades 2003 till KVS-museum.
  • 1908 Överläkarvillan och en stall- och vagnsbyggnad uppföres.
  • 1922 byggs Västra flygeln.
  • 1931 Portvaktsstugan och grindarna byggs
  • 1939 Underläkarvillan och nya personalbostadshuset byggs. (Byggnaderna revs på 1980-talet.)
  • 1949 Intendent- och maskinchefsbostäderna byggs.
  • 1967 Nya skollokaler byggs i form av provisoriska träbaracker.

I Dagbladet Engelholms Tidnings Julnummer 1909 beskrevs Kustsanatoriets utbyggnad till "dess från början afsedda omfattning"

Med dessa två bilder visade doktor Lindahl i 25-års skriften hur KVK hade utvecklats

Fotogalleri över KVK-området genom åren

 

KVK 1922-23 då västra flygeln var klar

KVK 1938. Några få hus har byggts på Mellanvägen

KVK 1957. Bakom skortstenen och längst upp till höger i bild finns personalbostäder

KVK 1957. Byn sträcker sig nu upp mot Postvägen, dåvarande Centralvägen

Ett ovanligt vykort som ger ett ganska kusligt intryck. Kanske ville fotografen att vykortet skulle ge intrycket av ett casino eller häftigt palats.

KVK 1980. Byn har nu växt kraftigt utmed Postvägen med Barkåkra Hems hyreshus

Detta vykort från 1960-talet visar den tydliga avspärrningen av stranden till sanatoriet. Det vita huset på stranden användes som ”liggplatsställe” för patienterna. Järnvägsspår från sanatoriet till strandhuset underlättade transporterna av sängbundna patienter.

KVS idag

Under 40-talet började man vaccinera mot tuberkulos och därmed kunde sanatoriet användas till att behandla andra typer av sjukdomar. Senare användes även anläggningen som vårdhem innan den officiellt lades ner 1986 och blev flyktingförläggning fram till 1993.

1999 sålde Kristianstads läns landsting det forna sjukhuset till ett byggbolag. Omfattande renovering gjordes och idag används en del av sanatoriet som äldreboende medan andra delar har byggts om till bostäder. Samtidigt med detta har ett antal flervåningshus uppförts i kringliggande parkområde som numera kallas "Victoria Strand".