Byn från luften 1930-1960

Vejbystrands utveckling sett från luften

På denna sida har vi samlat flygbilder på Vejbystrand. Flera av bilderna har trycks i vykortsformat.

Husen är daterade med hjälp av fastighetsböcker och genom intervjuer med ortsbor.

Vejbystrand tidigt 40-tal

Flera hus har nu tillkommit utmed Mellanvägen. Appelquists affär hörnet Sjövägen-Mellanvägen är just uppförd (1941).

Vejbystrand 1955

Bebyggelsen sträcker sig nu till Mellanvägen medan Centralvägen (senare omdöpt till Postvägen) bara har enstaka hus.

På hamnplan längst ner på bilden tv ser vi simskolans bastu/ omklädningsrum. Huset flyttades senare till planket mot KVK. Några år senare då bassängerna (1970) vara klara flyttades simskolans hus till Delfinens nuvarande plats.

Båtskjulet (t.h. om simskolans hus) ägdes av familjen Knutsson, "Bil-Knutsson".

Vejbystrand 1950-tal

Fiskebodarna ligger på hamnplan liksom simskolans bastu.

Vejbystrand ca 1935

Byvägen centralt i bilden. Ett hus på Mellanvägen är under byggnation (1935) vilket underlättat dateringen av bilden.

(Husens byggnadsår har satts dit av artikeförfattarna)

Vejbystrand 1948

Janssons hus på Sjövägen 1 är under byggnation. Nere på hamnplan finns en tennisbana. Tenniskiosken är idag "inbyggd" i restaurangen "Hos Jonas".

Centralvägen (=Postvägen) finns ännu inte men syns på nedanstående bild från 1955.

Markering A på fotot ovan:

Huset (A) på Sjövägen är idag ersatt med ett nytt. Uthuset bakom finns dock kvar än idag.

Markering B på fotot ovan

På platsen B låg tidigare huset som syns på detta foto till höger om grindarna till Bettys gränd. Huset var förmodligen från ca 1830-1840.