Byn från luften 1960-2000

Flygbild från 1974

Badbryggan på pålar från stranden. Simskolans bastu står vid KVK-plankett. Gaveln skymtar fram.

Längs med Nybyvägens sträckning österut finns några relativt nya villor. Elofssonska området är ännu inte bebyggt

Fotona (både här ovan och under) är från 15/7 2000. Elofssonska området är nu bebyggt och Ica Vågen är på plats sedan 20 år.

Området uppe vid idrottsplatsen har börjat bebyggas.

Vejbystrand 1979

Elofssonska området har börjat bebyggas, men ICA Vågen är ännu inte byggt.

Likaså området vid Hultavägen-Tångvägen. KVS skolbaracker är i bruk.