Samkväm på KVK

MENY

Samkväm på KVK

Här har några anställda på KVK samlats

Från vänster t höger:

 

1. Hilmer Nilsson

2. Johan Lind

3. Okänd

4. Edla Nilsson f. Möller

5. Okänd

6. Karla Fröjd

7. Edvard Fröjd

8. Ellen?

9. Nancy Svensk f. Pettersson