Robert Kronfälts minneskarta

 

Robert Kronfälts karta över gamla Vejbystrand

 

Denna karta över gamla Vejbystrand ritade Robert Kronfält då han var 90 år och bodde på Viktoriagården. Här finns många namn och platser som idag har fallit i glömska.

 

Robert (Julius) och hans tvillingbror Ralf föddes den 27 mars 1904 i Gloucester, Amerika, av föräldrarna Alfred och Ida med dåvarande efternamnet Svensson. Dessa hade under nödåren i början av 1900-talet utvandrat från Vejbystrand till Gloucester, en sjöstad cirka 40 mil norr om New York.

 

Den 5 mars 1906 föddes ännu ett tvillingpar som döptes till Edna och Edvin.

Familjen återvände till Sverige 1909 då Robert och Ralf var 5 år gamla. 1918 bytte de efternamn från Svensson till Kronfält.

 

Ralf Kronfält avled den 22 januari 1987. Robert Kronfält avled den 29 december 1996, 92 år gammal.