Ett elddop för brandkåren i Vejbystrand

 

Vejbystrands brandkårs stora elddop

Den 16 november 1938 utbröt brand i Grönvalls läderfabrik.

Eldsvådan bekämpades av elva brandkårer däribland Vejbystrands brandkår men även brandkårerna från Halmstad och Helsingborg deltog i släckningsarbetet. Den totala insatsstyrkan var 200 och 2 miljoner liter vatten gick åt enligt dåtida uppgifter.

 

Vejbystrands brandkår var relativt nystartad och fick med detta ett rejält uppdrag.

Här har Vejbystrands brandkår samlats på Byvägen 13 (fryshustomten mittemot Pensionatet) efter uppdraget.

 

Brandgaraget på Byvägen byggdes 1934. Det var för litet för att rymma brandbilen. Bara brandsprutan fick plats i garaget.

 

Ny brandstation byggs på hamnplan

1938 byggde man därför en "riktig" brandstation nere i hamnen på gränsen till allmänningen. Portarna vette österut mot Tångvägen.

 

Nu behövdes inte garaget för brandsprutan på Byvägen. Detta köptes i början av 1940-talet av Edvard Fröjd för att flyttas till hans tomt på Skogsvägen.

 

En del av manskapet har vi lyckats namnge.

 

Frän vänster till höger:

1. Johan Lind

2. ?

3. ?

4. Georg Kronfält

5 Sven Jansson

6. Bengt Jansson

7. ?

8. Erik Ekerholm

9. Carl Lundblad

10. Axel Persson

Här är brandstyrkan samlad utanför nya brandstationen på hamnplan.

Bilden är från 1938-1940.

Johan Lind sitter på fjärde plats från vänster. I framsätet sitter Axel Persson och Erik Ekerholm.